Общи условия за асистирано пазаруване чрез 123kupi.me

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между "Крайсис България ЕООД" с ЕИК 201707443 със седалище и адрес на управление в гр. Разград, наричано накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ и всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което използва услугите на Изпълнителя, наричано накратко ПОТРЕБИТЕЛ.

Със запознаването на долуизложените Общи условия на Крайсис България ЕООД при посещение на сайта, Потребителят потвърждава, че се е запознал и приема настоящите общи условия.

ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Наименование: Крайсис България ЕООД

  •  Седалище и адрес на управление: България, гр. Разград
  • Данни за кореспонденция: телефон - +359888123307(10:00-18:00 в работни дни); e-mail - info@123kupi.me
  • Вписване в публични регистри: ЕИК 201707443
  • Номер на регистрация за администратор на лични данни: 318069
  •  

1. Лични данни

123kupi.me се задължава да пази личните данни на клиентите си и гарантира, че никаква лична информация за клиента и неговите поръчки няма да бъде предоставяна на трети лица без негово изрично съгласие, освен в случаите, когато законът ни задължава да направим това.

Данните предоставени за изпълнение на поръчката Ви като - имена, телефонен номер и адрес се заличават автоматично след изпълнението на всяка една поръчка!

1.1 Регистрация и ползване на сайта

123kupi.me не изисква регистрация за ползване.

123kupi.me използва SSL криптирана връзка и когато на браузъра Ви е изписан адресът https://www.123kupi.me, Вие със сигурност се намирате на нашия сайт и връзката между нашия сървър и Вашия компютър е криптирана. В тази връзка данните, които изпращате заедно с поръчката си, също са криптирани и защитени.

1.2 Политика на използване на Cookies (бисквитки)

123kupi.me използва cookies (бисквитки) само и единствено по време на потребителската Ви сесия или иначе казано - докато затворите браузъра си или самият сайт. 123kupi.me не съхранява никакъв тип cookies на вашият локален компютър. Когато се обръщате към сървъра на 123kupi.me cookies помагат за по-лесна работа.

Функцията на бисквитките е да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с Вашата поръчка и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране. Всяка бисквитка е уникална за Вашия браузър и съдържа анонимна информация. Обикновено съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва.

2. Посредничество и Асистирано пазаруване

123kupi.me е посредник при поръчка на стоки и услуги от WEB сайтове, базирани извън България. 123kupi.me не е търговец на стоки, а е фирма за асистирано пазаруване. Ние обслужваме Вашите желания при избора на стоки.

2.1 Некоректни интернет търговци

Екипът на 123kupi.me се задължава да проверява предварително истиността на сайта, от който се поръчва всеки един продукт с цел предотвратяване на евентуални негативни финансови последици за крайният потребител.

2.1.1 Съдействие в случаи на некоретен доставчик

В случаи, когато възникне събитие описано по точка 2.1, 123kupi.me съдейства по случая за разрешаване на проблема, възстановяване сумата за направената поръчка в пълен размер, като за същото писмено или чрез телефонно обаждане информира крайния купувач.

2.2 Закупени стоки, които са забранени от закона или не могат да бъдат изпратени

Ако се установи, че поръчаната стоката е предмет, който може да бъде в разрез със закона на страната износител или страната вносител, 123kupi.me ще откаже приемането на тази поръчка, а при направено плащане ще възстанови сумата за направената поръчка в пълен  размер в срок от 3 работни дни, като за същото писмено или чрез телефонно обаждане ще информира крайния купувач.

2.2.1 Стока, която трябва да бъде върната

Ако възникне събитие с дефектни или неотговарящи на описанието си поръчани стоки, в случаи когато стоката може да бъде върната на доставчика, 123kupi.me съдейства по възстановяването на сумата, връщането на продукта или замяната му с друг според договорка с крайния клиент след провеждане на телефонен разговор или писмено, чрез e-mail.

2.3 Стока, която е извънгабаритна или свърх тежка

В момента, 123kupi.me за момента не извършва и обработва поръчки с тегло над 10кг.

2.4 Стока, която не отговаря на описанието от поръчаната

Ако поръчана от клиент стока не отговаря на различните стандарти в размери на дрехи, обеми и други подобни, които са обект на несъответствие, 123kupi.me не носи отговорност.

123kupi.me носи отговорност и оказва съдействие при връщане на стока и заплатена сума единствено при несъответсвия свързани със заплатения/поръчан и съответно пристигнал продукт, както и при несъответствие на описанието на самия продукт.

3. Транзитно време

При изпращане на стоките до клента, 123kupi.me осигурява локализиращ номер (tracking) в случаи, когато доставчикът разполага с такъв. Транзитното време е различно при различните доставчици. 123kupi.me работи с утвърдени транспортни и куриерски фирми, които разполагат с проследяваща информация за пратката.

Поръчките изпълнени от Китай се извършват за стандартният период от 2-6 седмици.

Поръчките изпълнени от Великобритания и Германия се изпълняват за 8-14 дни.

Поръчките изпълнени от САЩ се изпълняват за 14-24 дни.

Транзитното време започва да тече от момента, в който получите съобщение със статус на поръчката Ви - "Изпратена от търговеца"

Ако поръчката Ви не пристигне в указания срок ние ще се свържем с Вас.

4. Обмитяване на стоки

При поръчка на стоки, отговарящи на условията за обмитяване по време на поръчката ,всички такси и ДДС се начисляват автоматично, а 123kupi.me се заема с освобождаването на пратката без да е нужно допълнително заплащане от страна на клиента.

4.1 Стоки, които попадат под авторско и патентно право

Стоки, които са обект на авторско и патентно право е възможно да бъдат задържани или конфискувани от митницата. Отговорността по познаването на законодателството на страната вносител е на клиента. 123kupi.me не носи отговорност при поръчките на кленти и няма вина при възникаването на правни казуси.

5. Отказване на поръчка

Всяка една направена и незаплатена в упоменатия при избор на платежно средство срок поръчка се счита за отказана.

Всяка една направена и заплатена поръчка може да бъде отказана при условие, че след плащане все още не сте получили уведомителен e-mail със статус "Изпълнена".

Поръчката може да бъде отказана като се свържете с нас на посочените за контакти телефони или чрез e-mail съобщение с номера на поръчката и желанието Ви да откажете поръчката и да Ви бъде възстановена заплатената сума без допълнителни такси или неустойки.

Всяка една направена и неполучена в срока на транзитният период поръчка може да бъде отказана, като за това клиента не дължи никакви такси и неустойки.

Връщането на сумите в горе посочените случаи се извършва за период от 3-5 работни дни след стартиране на процедура по възстановяване на средства, възстановяване на средствата от търговеца, когато това е необходимо и предоставени данни(сметка) от клиента за възстановяването им.

 

Общите условия са валидни от 01.10.2018